image
image

Avrupa Sağlık Hizmetleri’nin Yıllardır Tek Amacımız

sizin başarınız

Toplumun çok değişik kesimlerindeki bireylerin, gerekli temel ve mesleki eğitimlere sahip olması mevcut eğitim sisteminin en temel hedefleri arasında olmalıdır.Eğitimli bireylerden oluşan toplumlardaki gelişim, eğitimin yeterince sağlanmadığı toplumlara oranla kıyaslanamayacak kadar yüksektir. Planlı, bilinçli, sistematik, mevcut güncel teknolojilerden yararlanan, dinamik bir eğitim yapısı toplumların istikrarla kalkınması için şart ve kaçınılmazdır.

Avrupa Sağlık Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezleri ile yaptığı anlaşmalar sonucunda örgün mesleki eğitim programlarını düzenlemekte ve bu şekilde nitelikli personel açığını kapatarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını da taşımaktadır.

Devlet Memurluluğu (KPSS) sınavına girerek atanma hakkı elde etmiş olduğu halde Mesleki Sertifika arayan bölümlere atanabilme engelini vermiş olduğumuz mesleki eğitim ve Üniversite onaylı mesleki sertifikayla ortadan kaldırmaktır.

Avrupa Sağlık Hizmetleri Sürekli Eğitim Merkezleri İle Yaptığı Anlaşmalar Sonucunda örgün mesleki eğitim programlarını düzenlemekte ve bu şekilde nitelikli personel açığını kapatarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.Bunun yanı sıra, eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını da taşır.