Tıbbi Arşivleme ve Dükümantasyon Eğitimi

Lecturer
admin
0 Reviews

Course Description

• Tıbbi sekreterlik ve hizmetleri

• Tıbbi sekreterlik görevleri, özellikleri ve türleri

• Tıbbi dokümanların temel özellikleri

• Hasta dosyaları

• Dosya saklama yöntemleri

• Hastalıkların uluslararası dokümantasyon sistemi (ICD Kodlaması)

• Tıbbi terminoloji

• Tıbbi arşivleme

• Hasta ile doğru iletişim, sağlıkta iletişim

• Hasta işlemleri ve hasta hizmetleri

• Problem çözme, randevu ve hasta kabulü

• Sağlıkta istatistik

• Genel olarak hasta kayıtlarını tutmayı raporlamayı ve bunları hastane arşivinde saklamayı öğreceneksiniz.